سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تنگ چشمیِ بسیار، جوانمردی را زشت و برادری راتباه می کند . [امام علی علیه السلام]

عشق و دروغ
خانه | ارتباط مدیریت |بازدید امروز:0بازدید دیروز:0تعداد کل بازدید:47850

امیر :: 86/12/5::  5:15 عصر

سلام به همه ی عزیزان امیدوارم روزهای خوبی رو سپری کرده باشید.این دفعه هم میخوان در مورد

شیطان بنویسم خوب خوشم نمیاد ازش.اینم جالبه.

منظور از این خلقت و این شیطان چیست                             اصلا بوداین بیانکه شیطان خود کیست

در خلقت او بود بسی از اسرار                                          صد رحمت حق که اندر ان ظاهر نیست

                                                        *****

هر چند نشد مسئله من را معلوم                                     از انچه که شیطان چه بود در مفهوم

لیکن همه از گفته حق دانستیم                                       که اوست بر هر دو عالم از خود محروم

                                                       *****

در اصل شناسایی شیطان اینست                                    کو دشمن ادم و خدا و دین است

بالاتر از ان که او وجودیست پلید                                        چون برر همه اولیا حق بدبین است

                                                       *****

از هر که سوال میشود شیطان کیست                              یا انکه به نزد خلق کارش چیست

بعد از همه گفتگو چنین سازد فاش                                  گوید که جز خصومتش کاری نیست

                                                      *****

این دشمن اگر ز جای خود برخیزد                                    اندر ره عشق فتنه ها انگیزد

لیکن چو اگر خدا بخواهد هر حال                                     بر اتش عشق اب رحمت ریزد

                                                       *****

فرقی که میان ادم و شیطان است                                  عشقست که در باطن هر انسان است

از روز ازل که عشق کردند نصیب                                     پس بهره ان پلید بر حرمان است

                                                     *****

کار دیگری که در خور شیطان است                                  مانع به ورود خلق در ایمان است

یعنی همه را ز راه حق دارد باز                                        جز انکه به راه نیکی و احسان است

                                                     *****

بر اتش معصیت چنان باد زند                                          هر عصمی و مجرمی به خود یار کند

هر ان به راه کار زشت و فحشاست                                دیدم به کلام حق چنین است سند

                                                    *****

او وعده دهد به فقر و هم ناداری                                    تاکس نکند به مستمندان یاری

هم بیم دهد به اهل خیر و احسان                                  تا نکند کسی بر ائ اطمینان

                                                      *****

حاصل که بود دشمن ادم شیطان                                   باید نکند کسی بر او اطمینان 

انگونه که والدین ما را بفریفت                                        ما را بدهد فریب در هر دوران 

                                                     *****

چه خوب این خطاب اومد یادم                                       از جانب حق چو شد بر اهل عالم 

خود را زبلا و فتنه بس درو کنید                                     شیطان ندهد فریبتان چون ادم

                                                    *****

بس جلوه دهد به عالم کار زشت                                   تا دور کند مجری ان را زبهشت

گویند از اول همه او تخم نفاق                                       در بین خلائق به مهارت می کشت

                                                   *****

ان کس که خود گرفت شیظان را دوست                         با چشم خرد نگه کند دشمنش اوست

چون او که زفرمان خدا سر زد باز                                   گر دشمن او شوی چو بسیار نکوست

                                                  *****

انانکه به کار زشت رو اوردند                                        بر گفته ان پلید فحشا کردند 

تا چون به ره خدای کافر گشتند                                   بس رنج ز بیزاری شیطان بردند

                                                   *****

شیطان که زکرده های خود باشد شاد                          مانع شود از کسی که در راه جهاد

چه انکه جهاد در ره نفس کند                                     چه در رهمال و پروتش گیر زاد

                                                  *****

امید وارم خوشتون اومده باشه .منتظر نظراتتون هستم.همیشه موفق باشید وسلامت.

یا حق

 

 


امیر :: 86/11/24::  10:31 صبح

                                                     به نام انکه اشک را افرید تا سرزمین ودا اتش نگیرد

سلام ببخشید دیر کردم این دفعه میخوام براتون در مورد ابلیس رانده شده بگم شاید                                           

این داستانو شنیده باشید ولی این دفعه من باشعر میخوام بگم براتون

امیدوارم خوشتون بیاد جالبه.

از کتم چو ادم  امد  به     وجود                    اراسته شد به روح یکتا معبود

پس امر رسید بر ملائک زینسان                    که جمله به نزد او نمایید سجود

کردند فرشتگان اطاعت بر این                      تا انکه کنند امر حق را تمکین

برسجده شدندجمله غیرازابلیس                   او بود فقط مخالفت کرد چنین

ابلیس که بود نزد یاران استاد                       در اوج غرور خود به پایین افتاد

از فطرت عبادت او به خودمیبالید                   بیچاره که اجر خود همه داد به باد

در علت سرکشی چنین کرد بیان                 که خلقت من به است از ادمیان

بیچاره نکرد این تدبیر بر خویش                     که هست شرافت گل از اتش بیش 

از راه غرور و عالم خود بینی                        بر خود ستمی نمود با حال پریش 

باید که بسوزد او بر این ماتم و درد               اجر همه بندگی هدر داد به طرد

با انکه به خود چنین رواداشت ستم              بر غیر خودش ستم چسان خواهد کرد

ابلیس چو دید راندهی درگاه است               هم نیز به حال ادمی اگاه است

پس خورد قسم به حق که اغوا سازد            انکس که به راه او فقط در راه است

این بود که شد دشمن ادم زینسان               پس حیله و مکر او چنین گشت عیان

از انچه ز خوردنش بر ادم شد نهی                اصرار نمود تا کند میل بر ان 

ابلیس که امدی ز اتش بوجود                      خود را صف ملائک انداخته بود

پس او نبود ملک که بعضی گویند                  تا انکه رسد زمان ان سازش و سوز

ابلیس اگر قسم خورد اخر کار                     که دوست شود به هرکه اورا شد یار 

کی دوست شود دشمن غدار به کس          باور نکند هر که چو من باشد زار 

یک نکته بس است گفتنش در اسرار             هر گز نشوید دشمن خود را یار 

او دور کند پیرو خود را ز جنان                      زین روست که زار باشد از او بیزار

البته ادامه داشت دیگه گفتم خسته کننده باشه.نمیدونم خوشتون اومد اگه خوشتون اومد پس شیطان را دور کنید از خود با یک صلوات.

موفق باشید.......؟


امیر :: 86/11/18::  5:18 عصر

سلام سلام و صد سلام به عزیزان گلم

خدایا؟

اگر در راه رسیدن به تو توشه ام کم و ناقابل است یه مهربانی و بزگواری ات دل بسته ام

واگر خطا هایم باعث می شود که از مجازات تو بترسم.امیدواری ام به بخشش و گذشت

تو احساس امنیت به من می دهد.

خدایا؟

اگر غفلتم باعث شود حواسم ار اماده شدن برای دیدارت برت شود امیدوارم شناخت تو

و کرم و بخشش تو بیدارم کند.و مرا به خود بیاورد و اگر از فاصله ایی که به خاطر عصیان

و نافرمانی ام میان من و تو افتاده وحشت کنم مزده گذشت و بخشیدن بی دریغ تو ارامم 

می کند.

خدایا؟تو را به مهربانیت می خواهم تا مرا در مسیر رسیدن به خود قرار دهی و به خود نزدیکم

کنی.تو را می خوانم که به من امکان تماشای زیبایی خود را بدهی ومرا در مسیر نسیم روح

خود بگذاری و لطف و مهربانی ات را بر وجودم بباری.

خدایا؟   خدایا؟

من به رحمت و لطف تو دل بسته ام و از عصبانیت و خشم تو به سمت مهربانی و رضایتت

می گریزم خدایا.من از توبه به سوی تو می گریزم که تو بهترینی و انچه از خوبی و بخشش 

داری بهترین است.

خدایا؟  خدایا؟

جز تو کسی ندارم که به کمکم بشتابد واز خطاهایم در گذرد.خدایا.تورا مهربانی و بزرگی 

تو را واسطه می کنم و به شفاعت می گیرم و از تو به خودت و به مهربانی عفو و گذشت 

خودت بناه می اورم.

خدایا؟   خدایا؟

به سوی تو امده ام با امید به احسان و خوبی تو به سویت امده ام تا باران رحمتت را حس

حس کنم.به سویت امده ام تا به راه رسیدن به تو وارد و به تو که منع خیری نزدیک شوم.

خدایا؟     خدایا؟

میخواهم به زیبایی بی مثال تو چشم بدوزم و مهمان تو باشم امده ام در خانت را میزنم 

خدایا.میدانم که تو اهل گذشت و مهربانی و مغفرتی و امیدوارم که با من چنان که در شان

توست رفتار کنی.؟

امید وارم از این نوشتم هم خوشتون اومده باشه موفق و بیروز باشید.

خدا نگه دار همتون باشه انشا الله.


امیر :: 86/11/17::  6:4 عصر

سلاممم

سلامی گرم به دوستان عزیز اولین نوشتمو میخوام شعری در وصف امام عصرباشه

امید وارم خوشتون بیاد....؟

به گریه های بدون صدا دلم تنگ است

                                                         قسم به ندبه ی (اقابیا )دلم تنگ است

ستاره میچکد از خلوت شبانه ی من 

                                                        به وسعت همه ی گریه ها دلم تنگ است

شکسته بال و برم در هوای دلتنگی

                                                        قفس نشین شده ام بی تو تا دلم تنگ است

تو نیستی متعلق فقط به خوبان که

                                                       شبی به خلوت من هم بیا دلم تنگ است 

شبیه عطر بهشت است عطر سردابت

                                                       برای خانه یتان سامرا دلم تنگ است

قسم به خون گاوی شهید شش ماهه

                                                       برای مرقد خدا دلم تنگ است

برای فرج اقا مون دعا کنید.

امید وارم خوشتون اومده باشه.دهه ی فجرم به همه ی فجر افرینان تبریک میگم.

و ارزوی سلامتی برای همه دوستان دارم.                     تا بست بعدی

                                               

                                    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
::تعداد کل بازدیدها::

47850

::آشنایی بیشتر::
::لوگوی من::
عشق و دروغ
::لوگوی دوستان::

::وضعیت من در یاهو::
::اشتراک::